Værdiggrundlag for vejledningen i Din e-hjælp

I fællesskab har landsorganisationen Danske Seniorer og Din e-hjælp formuleret nogle retningslinjer for, hvordan et hjemmebesøg med e-bistand foregår.

Vejledning - ikke rådgivning: Med udgangspunkt i den enkeltes situation og behov støtter og vejleder Din e-hjælp, men rådgiver ikke. Et eksempel: en borger har brug for hjælp til at udfylde en rubrik på selvangivelsen. Din e-hjælp kan vejlede i hvordan, den bliver udfyldt, men Din e-hjælp kan ikke tage stilling til, om det er den korrekte rubrik eller det korrekte beløb.

Diskretion: Hvis vejledningen omfatter brug af NemID, adgang til netbank eller andre former for private oplysninger, sikrer Din e-hjælp tilliden ved f.eks. at forlade lokalet, så borgeren er helt sikker på, at informationerne forbliver private. Og helt åbenlyst behandler Din e-hjælp øvrige personlige data med fuld diskretion og på forlangende underskriver Din e-hjælp gerne en fortrolighedserklæring.

Personen i centrum: Din e-hjælp er personens forlængede, digitale arm, og det er til hver en tid borgeren selv, der styrer tempoet og slagets gang. Din e-hjælp forklarer undervejs og sørger for gennemsigtighed i processen, så borgeren træffer sit valg på et oplyst grundlag. Det kan f.eks. være i forbindelse med et teletjek, hvor Din e-hjælp afsøger, hvad der er af muligheder. Det er essentielt, at borgeren ikke føler, det hele foregår hen over hovedet på ham eller hende.

Gennemsigtig pris: Gennemsigtighed er også vigtig, når det gælder afregning, og derfor vil Din e-hjælps kunder heller ikke opleve at sidde tilbage med en uventet høj faktura. Der afregnes pr. time, og hvis Din e-hjælp falder over andre opgaver, der bør løses på computeren, bliver det kun sat i gang, hvis borgeren er indforstået med den ekstra opgave.

Intet arkiv: I det omfang personen måtte ønske det, orienterer Din e-hjælp pårørende om brugernavn og kodeord til at få adgang til brugerprofiler ved f.eks. teleselskaber, rejseselskaber osv., men Din e-hjælp opbevarer hverken det ene eller andet, og hvis der er blevet arbejdet på Din e-hjælps computer, tømmes den for oplysninger, mens borgeren overværer sletningen.

Din e-hjælp udfører ikke ulovlige handlinger eller uetiske opgaver.

Danske Seniorer har 130.000 medlemmer på landsplan, der er tilknyttet 600 lokalklubber.